Ngày 3/4, theo thông cáo của Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Trị, tại phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (21/3), sau khi xem xét đề nghị của UBKT Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã quyết định thi hành kỷ luật ông Dương Phước Định - Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Hướng Hóa.

Theo nội dung kết luận, trong thời gian giữ cương vị Huyện ủy viên, Đảng ủy viên cơ quan chính quyền, Bí thư chi bộ, Trưởng Phòng Tài nguyên & môi trường huyện Hướng Hóa, ông Dương Phước Định do thiếu gương mẫu trong công tác, chưa thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; chấp hành chưa đúng các quy định của Đảng và Nhà nước, dẫn đến có những khuyết điểm, vi phạm: thiếu trách nhiệm, buông lỏng trong quản lí đất đai.

Bên cạnh đó, ông Dương Phước Định tham mưu cho UBND huyện thực hiện việc giao đất lâm nghiệp, thu hồi đất, bố trí giao đất sản xuất cho các hộ dân và cho thuê đất không đúng quy định của Luật Đất đai, Luật Bảo vệ và phát triển rừng; tham mưu cho UBND huyện kí ban hành quyết định thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân không đúng trình tự, quy định, gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc trong việc kí kết hợp đồng nguyên tắc về đo vẽ, lập bản đồ dự án trồng cây mắc ca tại huyện Hướng Hóa.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ rõ, vi phạm của ông Dương Phước Định đã gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của tập thể cấp ủy, cơ quan và cá nhân.

Căn cứ các quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Dương Phước Định bằng hình thức: cách tất cả các chức vụ trong Đảng.

P. V

Tag : trưởng phòng tn - mt , ông dương phước định