Liên quan đến những sai phạm của 3 cán bộ đảng viên Huyện đoàn Hòn Đất nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 669-QĐ/TU, ngày 8-5-2017 thi hành kỷ luật ông Trần Huy Minh - Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn, Bí thư Chi bộ Thanh vận (thuộc Đảng ủy Dân vận, Huyện ủy Hòn Đất) bằng hình thức khai trừ Đảng.

Đồng thời, ngày 10-5-2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng ban hành 2 Quyết định số 127-QĐ/UBKTTU thi hành kỷ luật bà Lê Thị Vân Anh bằng hình thức cách chức Phó Bí thư Chi bộ Thanh vận; Quyết định 128-QĐ/UBKTTU thi hành kỷ luật Vũ Việt Hoài, đảng viên Chi bộ Thanh vận, Phó Bí thư Huyện đoàn Hòn Đất bằng hình thức cảnh cáo.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hòn Đất có Thông báo số 25-TB/UBKTHU, ngày 20-2-2017 kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Thanh vận, thuộc Đảng ủy Dân vận và các ông bà Trần Huy Minh, Lê Thị Vân Anh, Vũ Việt Hoài, Giang Đức Minh (đảng viên, Phó Bí thư Huyện đoàn Hòn Đất).

Thông báo nêu rõ, đối với tập thể Chi bộ Thanh vận, từ năm 2014 đến nay, vai trò lãnh đạo của chi bộ chưa được thể hiện, thường xuyên bỏ sinh hoạt lệ dù được đảng viên trong chi bộ nhắc nhở.

Liên quan đến việc bỏ sinh hoạt lệ đoàn, thu chi tài chính... Ban thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang quyết định khai trừ đảng đối với ông Trần Huy Minh - Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn, Bí thư Chi bộ Thanh vận (thuộc Đảng ủy Dân vận, Huyện ủy Hòn Đất)

Cụ thể, năm 2014 chi bộ bỏ sinh hoạt lệ 3 kỳ, năm 2015 bỏ sinh hoạt lệ 7 kỳ, năm 2016 bỏ sinh hoạt lệ 8 kỳ. Nội dung sinh hoạt còn sơ sài, chưa quan tâm đến việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định... của Đảng cho đảng viên, chưa thực hiện tốt việc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Một số công việc không được trao đổi trong chi bộ, lãnh đạo cơ quan. Công tác giám sát đảng viên chấp hành chế độ đảng phí những năm qua còn thực hiện chưa tốt.

Kinh phí từ nguồn vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội, tạo điều kiện giúp những hộ thanh niên nghèo được vay vốn chưa được mở sổ để theo dõi, chi không có chứng từ, từ năm 2013 đến năm 2015, đơn vị chưa công khai thu chi theo quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, tạo dư luận không tốt trong nội bộ, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng. Đơn vị đã chi cho 4 cá nhân từ 2 đến 6 triệu đồng. Đến năm 2016, lãnh đạo Huyện đoàn Hòn Đất thống nhất chi cho 3 lãnh đạo mỗi người 1 triệu, 4 công chức mỗi người 500.000 đồng.

Riêng đối với cá nhân ông Trần Huy Minh, là Bí thư chi bộ, người đứng đầu cơ quan nhưng chưa thể hiện được vai trò lãnh đạo của cá nhân, thường xuyên bỏ sinh hoạt lệ chi bộ không rõ lý do dù từng lúc được đảng viên chi bộ nhắc nhở.

Cụ thể, trong 3 năm 2014, 2015, 2016 không tổ chức sinh hoạt lệ chi bộ 18 kỳ. Những kỳ tổ chức sinh hoạt lệ chi bộ nội dung chưa đảm bảo theo quy định, thiếu kiểm tra để sổ nghị quyết của chi bộ ghi chép sơ sài, qua loa...

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hòn Đất đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Đảng ủy Dân vận trong lãnh đạo khi để Chi bộ Thanh vận có một số hạn chế, khuyết điểm kéo dài trong nhiều năm không phát hiện được; kiểm điểm theo quy trình có hình thức kỷ luật đối với Chi bộ Thanh vận, 3 cá nhân nêu trên.

Nguyễn Hành

Tag : khai trừ Đảng bí thư huyện đoàn , bỏ sinh hoạt lệ đoàn , huyện đoàn Hòn Đất