• Angelina Jolie mặt loang lổ phấn dự lễ ra mắt phim
  • Angelina Jolie trải lòng về Brad và tuổi trẻ nổi loạn
  • Angelina Jolie "đọ dáng" với Elle Fanning
  • Chồng cũ hết lời ca ngợi Angelina Jolie