• Bộ Nội vụ: 16 ứng viên "đua" vào 4 chức danh lãnh đạo cấp vụ
  • Bộ Nội vụ thi tuyển 4 chức danh lãnh đạo, quản lý
  • Bộ Nội vụ lên tiếng về quy trình bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo
  • Bộ Nội vụ: 16 ứng viên "đua" vào 4 chức danh lãnh đạo cấp vụ

  • Bộ Nội vụ thi tuyển 4 chức danh lãnh đạo, quản lý

  • Bộ Nội vụ: 16 ứng viên "đua" vào 4 chức danh lãnh đạo cấp vụ

  • Bộ Nội vụ thi tuyển 4 chức danh lãnh đạo, quản lý

  • Bộ Nội vụ lên tiếng về quy trình bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo

Bộ Nội vụ vừa công bố dự thảo tờ trình nghị định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố.

Theo Bộ Nội vụ, 4 sở được đề xuất giữ nguyên nhằm bảo đảm ổn định và phát huy hiệu quả của mô hình tổ chức sở quản lý đa ngành, đa lĩnh vực hoặc sở tham mưu quản lý chuyên ngành, chuyên sâu có tính ổn định cao gồm: Sở Tư pháp; Tài nguyên - Môi trường; Lao động - Thương binh và Xã hội; Y tế.

Đối với các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, dự thảo đề xuất giao thẩm quyền cho UBND trình HĐND quyết định giữ ổn định hoặc hợp nhất lại với nhau.

Bộ Nội vụ đề xuất hợp nhất nhiều sở, ngành

Nhóm các sở, ngành gồm: Nội vụ, thanh tra tỉnh, văn phòng UBND, Bộ Nội vụ đề xuất tổ chức thí điểm hợp nhất tương ứng với ban tổ chức tỉnh, Ủy ban Kiểm tra tỉnh và văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, văn phòng HĐND cấp tỉnh.

Theo lý giải của Bộ Nội vụ, đề xuất sáp nhập một số sở bởi chức năng, nhiệm vụ của các sở có mối quan hệ liên thông với nhau, tạo điều kiện cho việc tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước.

Cụ thể, việc hợp nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư với Sở Tài chính sẽ tạo điều kiện cho việc tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư, tài chính, ngân sách và một số lĩnh vực liên quan được hiệu quả hơn, đảm bảo việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển kinh tế-xã hội của địa phương được gắn với khả năng cân đối nguồn lực về tài chính, ngân sách.

"Qua đó hạn chế tối đa sự giao thoa về nhiệm vụ giữa hai sở này vốn kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ Chính phủ. Trường hợp hợp nhất các sở này sẽ có tên gọi là Sở Tài chính-Kế hoạch"- dự thảo của Bộ Nội vụ lý giải.

Sở Giao thông Vận tải được đề xuất hợp nhất với Sở Xây dựng (thành Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng), vì việc hình thành, phát triển các không gian đô thị hiện đại không thể tách rời giữa quy hoạch xây dựng đô thị với quy hoạch hạ tầng giao thông, nhất là khi Chính phủ đang chỉ đạo đẩy mạnh việc triển khai các dự án theo các hình thức đầu tư công - tư như BOT, BT, PPP... luôn đòi hỏi có sự gắn kết giữa quy hoạch phát triển giao thông với đô thị.

Cũng theo dự thảo của Bộ Nội vụ, xét trên một số nét tương đồng về yêu cầu quản lý Nhà nước, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có thể được hợp nhất với Sở Công Thương. Cơ sở của đề xuất này là quá trình đô thị hóa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nhiều tỉnh, thành sẽ khiến yêu cầu quản lý Nhà nước về nông nghiệp so với các ngành, lĩnh vực khác là không lớn nên không cần thiết thành lập một sở chuyên trách; nếu được hợp nhất, cơ quan mới sẽ là Sở Công nghiệp, Nông nghiệp và Thương mại.

Sở Thông tin và Truyền thông được đề xuất hợp nhất với Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch. Bộ Nội vụ cho rằng, tại một số tỉnh có địa bàn nhỏ, dân số ít thì yêu cầu quản lý Nhà nước về báo chí, xuất bản, in và phát hành, bưu chính, viễn thông không lớn, không cần thiết duy trì một sở tham mưu chuyên trách về các lĩnh vực này.

Hà Nội, TP HCM không quá 20 sở, ngành

Trong dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án:

Thứ nhất, tổng số lượng sở sau khi thành lập mới, hợp nhất, sáp nhập không vượt quá số sở hiện có. Cụ thể, Hà Nội và TP HCM không quá 20 sở, ngành. Các tỉnh còn lại từ 17-19 sở, ngành tùy theo loại đơn vị hành chính. Thực hiện phương án này sẽ giảm tối thiểu được 46 sở, ngành trên toàn quốc.

Thứ hai, các tỉnh, thành (ngoại trừ Hà Nội và TP HCM) không quá 17- 18 sở, qua đó giúp giảm tối thiểu 88 sở, ngành trên toàn quốc.

Tin-ảnh: Minh Chiến