Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (NSI) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2015 và cả năm 2015.

Tổng doanh thu quý 4 của NSI đạt 8,27 tỷ đồng, tương đương bằng cùng kỳ. Doanh thu thuần quý này của công ty chủ yếu đến từ mảng doanh thu khác khi có đến 6,34 tỷ đồng đến từ mảng này. Doanh thu môi giới đạt 1,4 tỷ đồng, giảm hơn 300 triệu đồng so với cùng kỳ.

NSI báo lãi 3,44 tỷ đồng quý 4, tăng 42% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2015 đạ 7,45 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2014.

Tại thời điểm cuối năm 2015, NSI có dư tiền 151,3 tỷ đồng trong đó tiền ký quỹ của nhà đầu tư đạt 1,35 tỷ đồng còn lại là tiền gửi ngân hàng đạt 151,28 tỷ đồng.