CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH) thông báo, 6 tháng đầu năm 2016, công ty đạt 1.902 tỷ đồng doanh thu thuần – tăng 23% so với 6 tháng đầu năm 2015 nhưng lợi nhuận sau thuế đột biến tăng 22 lần lên 261 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp biên được cải thiện rõ rệt khi tỷ lệ giá vốn/doanh thu giảm mạnh từ 95% xuống còn 82% trong khi chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp không tăng đáng kể về con số tuyệt đối.

Có thể thấy, việc giá nguyên liệu đầu vào giảm và sự hỗ trợ từ quy định áp thuế tự vệ của Bộ Công thương đối với phôi thép xây dựng từ Trung Quốc đã hỗ trợ rất lớn cho doanh nghiệp thép nói chung và Thép Tiến Lên nói riêng.

Kết quả này không còn bất ngờ khi doanh nghiệp đã công bố con số lợi nhuận 5 tháng đã đạt 215 tỷ đồng, hoàn thành 72% kế hoạch năm.

Giá cổ phiếu TLH đã tăng 3 lần từ đầu năm đến nay.