Nếu thao tác lại thì không có nữa, tần suất cũng không nhiều, nhưng rất khó chịu. Dầu hộp số mới thay chính hãng. Xin hỏi có anh chị nào gặp hiện tượng này chưa, xin chỉ giúp. Em lại không có thời gian đưa xe ra hãng kiểm tra.