Loan giao chắp mối tơ thừa mặc em.Kể từ khi gặp chàng Kim,Khi ngày quạt ước, khi đêm chén thề.Sự đâu sóng gió bất kỳ, .lương 6 - 8tr/th bao ăn ở.LH: 01629933105 Gặp anh Hưng