Hai ông bà khỏe mạnh nhà chung cư , cần tìm một người giúp việc gia đình cho ông bà hằng ngày nấu ăn , chăm ông hơi yếu tý vì bà thì khỏe có thể giúp cùng bao ăn ở rồi lương 7 triệu việc nhà khong có nhiều nhà mọt tầng chung cư lh