Ví đem vào tập đoạn trường, Thì treo giải nhất chi nhường cho ai! Thềm hoa khách đã trở hài, Nàng còn cầm lại một hai tự tình. Gia Đình Đang Cần Tìm 1 Người Giúp Việc Nhà,1 Người Giữ Em Bé, 1 Người Chăm Người Già . Lương 6 - 8 triệu/th, bao ăn ở + tháng lương 13. Liên Hệ: 0961894725 Gặp Chị Bích