Tìm người giúp việc chăm bé 16 tháng bao ăn ở , nhà hai tầng gia đình có hai vợ chồng và một bé gái 16 tháng một trai học lớp 6 rồi , cần tìm một cô vê chăm bé làm lâu dài ổn định lương 7triêu tháng ( tuyển truc tiêp) khong qua trung tâm lh