Trước những băn khăn của dư luận về việc không công bố thang điểm chi tiết của các môn thi trắc nghiệm có phải vì Bộ GD-ĐT muốn “khống chế” tỷ lệ tốt nghiệp? Trao đối với báo chí, Cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng Nguyễn An Ninh cho biết:

Về nguyên tắc, điểm của từng câu trong bài trắc nghiệm sẽ bằng nhau. Chỉ có điểm khác là Bộ kiểm soát được được kết quả qua việc quét bài thi do các địa phương gửi về và chấm trắc nghiệm sẽ không xảy ra tình trạng nâng điểm tùy tiện trong bài thi tự luận.

Đề thi và đáp án các môn trắc nghiệm đã được định cỡ sẵn theo thang điểm chuẩn là 100. Sau khi chấm máy tính sẽ tự động qui về thang điểm 10. Chưa công bố barem chấm các môn thi trắc nghiệm chỉ là vấn đề kỹ thuật. Còn kết quả thấp thế nào cũng phải chấp nhận chứ không phải vì Bộ muốn khống chế tỷ lệ đỗ tốt nghiệp nên không công bố thang điểm chi tiết môn trắc nghiệm.

Như vậy, việc có thang điểm chi tiết môn trắc nghiệm chỉ có sau khi Bộ đã biết được khả năng làm bài của thí sinh?

Theo qui trình, các Sở sẽ quét toàn bộ bài thi trắc nghiệm và phải gửi ngay một bản về bộ để kiểm tra, xử lý. Điều này sẽ khiến các Sở không thể tự điều chỉnh được kết quả chấm trắc nghiệm nữa. Thang điểm sẽ được công bố sau khi các Sở có hết kết quả quét toàn bộ bài thi gửi về Bộ. 

Trong vài ngày tới, Cục Khảo thí sẽ công bố thống kê kết quả quét bài thi và barem điểm của bài trắc nghiệm để các Sở tiến hành chấm thi theo barem điểm đó.

Thông thường, biểu điểm chấm của bài thi trắc nghiệm khá đơn giản, các câu bằng điểm nhau. Dựa vào thống kê, sẽ căn cứ trên số câu hỏi mà thí sinh làm tốt nhất để đưa ra barem cuối cùng. Bộ sẽ chỉ công bố biểu điểm ngay sau khi có kết quả quét.

Liệu quy trình này có làm ảnh hưởng đến tiến độ chấm thi không, thưa ông? 

Chấm thi trắc nghiệm rất nhanh, nhưng lộ trình chấm sẽ phụ thuộc nhiều vào tiến độ chấm các môn thi tự luận ở các địa phương. Tuy nhiên, Bộ cũng đã có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố phải kết thúc việc chấm thi trước ngày 17/6.

Và Bộ làm thế nào để kiểm soát được độ chính xác trong việc chấm thi của các địa phương?

Theo quy chế, sau khi có kết quả chấm thi, Bộ sẽ tiến hành thanh tra chấm xác suất. Trong trường hợp có nghi ngờ về kết quả chấm, có thể Bộ sẽ chấm lại đến hàng nghìn bài thi của Hội đồng đó. 

M.M ghi

Tag :