HĐQT của CTCP FPT (HOSE: FPT) đã đặt ra mục tiêu doanh thu 21.900 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.483 tỷ đồng. Đồng thời, công ty sẽ tìm kiếm các cơ hội M&A tại trị trường Mỹ và Nhật để phát triển năng lực và công nghệ chiến lược.

Tổng kết kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2017, FPT ghi nhận mức doanh thu tăng trưởng 8% đạt 43.845 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế (LNTT) tăng 41% so với năm trước, đạt 4.249 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.522 tỷ đồng, tăng 37% so với năm trước. Tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng của FPT năm 2017 chủ yếu đến từ kết quả hoạt động kinh doanh tăng trưởng tốt và khoản lợi nhuận do thoái vốn tại 2 công ty: Công ty CP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail) và Công ty TNHH Thương mại FPT (FPT Trading).

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng 47%, đạt 2.927 tỷ đồng và lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 5.122 đồng, tăng 50% so với năm 2016.

Trong năm 2017, FPT đã giảm sở hữu tại FPT Retail và FPT Trading xuống dưới mức 50%. Theo đó, hoạt động kinh doanh chính của FPT sẽ bao gồm 3 khối chính: Công nghệ, Viễn Thông và Giáo dục - Đầu tư

Không còn ghi nhận doanh thu hợp nhất từ khối phân phối -  bán lẻ, năm 2018, FPT đặt chỉ tiêu doanh thu 21.900 tỷ đồng giảm 50,1%; lợi nhuận trước thuế 3.484 tỷ đồng, giảm 18,1% so với năm 2017. Tuy vậy, kế hoạch lợi nhuận cho những mảng chính là Công nghệ và Viễn thông tăng lần lượt 29% và 14% so với năm trước; khối Giáo dục - Đầu tư công ty đặt mức lợi nhuận giảm 12%.

Khối Công nghệ sẽ là khối chủ lực trong cơ cấu lợi nhuận của FPT. Năm 2018, FPT sẽ tập trung vào việc xuất khẩu phần mềm với định hướng tập trung vào mảng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ Internet van vật (IoT) đặc biệt là công nghệ nhà máy thông minh (Smart factory).

Khối Viễn thông sẽ nhận được khoản đầu tư khoảng 2000 tỷ đồng để hạ tầng viễn thông vào các khu toàn nhà cao tầng, đầu tư 1 tuyến cáp biển và hạ ngầm cáp đường trục tại khu vực miền Trung. Khối này được kì vọng sẽ mang lại 1.394 tỷ LNTT cho tập đoàn.

Khối giáo dục sẽ được đầu tư 511 tỷ đồng để tập trung phát triển mô hình Mega Education tại Đà Nẵng và Cần Thơ đồng thời tăng cường đầu tư xuống các cấp tiểu học và trung học.

Toàn cầu hóa vẫn chứng tỏ là một bước đi đúng đắn của tập đoàn ngày khi mà doanh thu năm 2017 tại thị trường nước ngoài đạt 7.199 tỷ đồng, tăng trưởng 18% so với năm 2016. LNTT đạt 1.207 tỷ dồng, tăng 26% so với cùng kì. Trong năm nay, công ty sẽ tìm kiếm các cơ hội M&A các công ty tại trị trường Mỹ, Nhật Bản với quy mô doanh thu 50-200 triệu USD để phát triển năng lực và công nghệ chiến lược.