Xem thêm: Phở Việt Nam đứng đầu danh sách các món súp ngon nhất châu Á