Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ Thuật Dầu khí Việt Nam (PVS): FTIF-Templeton Frontier Markets Fund bán bớt 450.000 cổ phiếu giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 22.719.874 đơn vị tương đương tỷ lệ 5,09% còn 22.269.874 đơn vị tương đương 4,99%. Giao dịch thực hiện ngày 3/2/2015.

Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly (SDY): Tổng công ty Sông Đà đăng ký bán toàn bộ 2,4 triệu cổ phiếu đang nắm giữ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 11/2 đến 11/3/2015.

Công ty Cổ phần 482 (B82): Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 4-CTCP đăng ký bán toàn bộ 1.527.000 CP (tỷ lệ 50,9%) đang nắm giữ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 11/2 đến 13/3/2015.

CTCP Kho Vận Miền Nam (STG): CTCP Chứng khoán Bản Việt đã bán toàn bộ 831.386 cổ phiếu đang nắm giữ. Giao dịch thực hiện bằng phương thức thoả thuận từ 4/2 đến 5/2/2015.

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE): Platium Victory Pte Ltd đã mua 8 triệu cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 50.116.460 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 18,63% lên 58.116.460 cổ phiếu tương đương 21,6%. Ngày thay đổi sở hữu: 5/2/2015.

>>>KSA, PSI, TNG, PFL: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Thanh Mai