Bà Lê Thị Minh Nguyệt, giám đốc công ty, trả lời: Từ nhiều năm nay, công ty có xây dựng quỹ tương trợ với nguồn vốn từ đóng góp của người lao động và hỗ trợ của công ty. Nguồn vốn này dành cho người lao động khó khăn vay không tính lãi. Việc này đã được hội nghị người lao động thông qua. Những lao động thắc mắc là nhân viên mới vào làm nên chưa nắm rõ. Chúng tôi sẽ giải thích cặn kẽ để anh em không thắc mắc.