Theo thông báo từ Công ty cổ phần VNG (tên cũ là Vinagame), công ty đã được UBCK chấp thuận việc phát hành riêng lẻ 1.885.631 cổ phiếu cho cổ đông chiến lược.

Giá phát hành là 40.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng số tiền huy động được là hơn 75 tỷ đồng. Nhà đầu tư mua số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm.

VNG hiện là doanh nghiệp dẫn đầu về thị phần kinh doanh game online ở Việt Nam.
 
Năm 2011, tổng doanh thu của công ty đạt hơn 2.300 tỷ đồng, trong đó, doanh thu game online đạt hơn 1.700 tỷ đồng.

Theo phương án phát hành thì toàn số tiền thu được từ việc bán cổ phần sẽ được dùng để: “làm vốn lưu động để mở rộng và phát triển thị trường trong nước cũng như thị trường nước ngoài, góp vốn, đầu tư hoặc mua cổ phần của doanh nghiệp khác có cùng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh với Công ty để phát triển, mở rộng sản phẩm và củng cố thị phần và vị trí của Công ty trong ngành công nghiệp internet”.

Việc một doanh nghiệp phát hành cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược là một hoạt động bình thường. Tuy nhiên, trong phương án phát hành của VNG lại có khá nhiều điểm “khác thường”.

Thứ nhất: VNG không thiếu tiền mặt

Lượng vốn huy động từ đợt phát hành (75 tỷ) không đáng kể gì so với lượng tiền mặt mà công ty có.

Đến cuối năm 2011, lượng tiền mặt của công ty lên đến hơn 600 tỷ đồng, chủ yếu là gửi ngắn hạn tại ngân hàng. Trong khi đó, hoạt động kinh doanh game online của công ty đang lãi rất lớn. Lãi ròng năm 2010 và 2011 lần lượt là 437 tỷ và 605 tỷ đồng.
 
Đơn vị: tỷ đồng
31/12/2011
31/12/2010
Lượng tiền mặt cuối năm
607
589
Lợi nhuận ròng trong năm
605
437
Số tiền mua cổ phiếu quỹ trong năm
508
118
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất 2011)

Thứ hai: VNG đã và đang chi ra một lượng tiền lớn để mua cổ phiếu quỹ với giá cao

Những năm gần đây, dù lãi lớn nhưng VNG không thực hiện chia cổ tức cho cổ đông mà thực hiện mua lại cổ phiếu của chính mình. Riêng trong năm 2011, số tiền bỏ ra để mua cổ phiếu quỹ là 508 tỷ đồng (tương đương 84% lợi nhuận năm 2011).

Tính đến cuối năm 2011, VNG đã bỏ ra 855 tỷ đồng để mua lại hơn 5,84 triệu cổ phiếu quỹ, tương ứng giá lại bình quân là hơn 146 nghìn đồng/cổ phiếu – gấp 14,6 lần mệnh giá.

Theo phương án phát hành thì số lượng cổ phiếu quỹ hiện có của VNG đã tăng lên 6,76 triệu – tức trong năm 2012 công ty đã mua thêm hơn 900 nghìn cổ phiếu quỹ nữa.

Rõ ràng việc công ty chi một lượng lớn tiền để mua cổ phiếu với giá gần 150.000 đồng/cp rồi sau đó lại phát hành cổ phiếu mới với giá 40.000 đồng/cp sẽ khiến một nhà đầu tư bình thường không khỏi thắc mắc.
 
 
Thời điểm31/12/2011
(*)
Trước phát
hành riêng lẻ
(**)
Sau phát
hành riêng lẻ
(**)
Tổng số cổ phiếu phát hành
25.408.952
26.000.000
27.885.631
Số CP đang lưu hành
19.563.172
19.235.666
21.121.297
Số CP được mua lại (CP quỹ)
5.845.780
6.764.334
6.764.334
(*) Theo Báo cáo tài chính 2011
(**) Theo phương án phát hành
 
KAL

duchai

Theo Trí Thức Trẻ