Mô tả công việc- Liên hệ khách hàng để gửi các thông tin sự kiện của Công ty.- Tư vấn các giải pháp về tài chính phù hợp cho từng đối tượng kháchhàng khác nhau.- Ghi nhận, báo cáo kết quả công việc hàng ngày cho các cấp quản lýtrực tiếp.- Mời khách hàng đến các sự kiện của công ty nhằm mục đích giới thiệusản phẩm.- Thực hiện các công việc do cấp trên giao phó.- Làm giờ hành chính__________________________________________Phòng nhân sựLiên hệ: 0358901404 / 0901267807 gặp trực tiếp Chị Minh Thư quản lý để trao đổi sắp xếp lịch phỏng vấn ( Miễn SMS )